5 uppenbara tecken att ditt huvud går på fullvarv, 5 sätt att sänka oron!

Nu mer än någonsin går människor och oroar sig om allt från himmel och jord! Går ditt huvud på fullvarv? Är du ofta ängslig? Oroar du dig? Då går din hjärna förmodligen på högvarv. Det känns som om hjärnan inte stängs av. Du ifrågasätter allt, misstror, utvärderar, funderar och tänker. Så mycket att det skapar