Berättelser läker sinnet. Hitta en plats för ditt sanna jag.

Berättelser har sån makt. De kräver inte att vi gör något, är något eller reagerar på något. Vi behöver bara lyssna… De har en lugnande effekt på kropp och själ. Läkande bor i berättelserna. De framkallar spänning, sorg, frågor och längtan. Jag hoppas att du låter berättelser hända dig. Låt de arbeta med dig. Vattna

Att vara en kraftfull och stark kvinna innebär inte att trycka undan din mjuka kvinnlighet.

Mod och sårbarhet är beundransvärda egenskaper. Vilken kraft de bär tillsammans. Mod är att visa sig sårbar. Sårbar infinner sig när du visar mod. Motpoler samtidigt som de är lika. Utan den andra kan de inte finnas.   Kvinnan i dagens samhälle ska klara allt. Hon ska vara stark och självständig. Hon ska kunna lösa