Dagens intention, släpp taget. Gör plats för nya tankar.

För att nå inre harmoni behöver du acceptera att allt är precis som det ska. Kan du inte ändra på situationen eller inte vill av någon anledning, välj då att släppa taget och acceptera. Lägg inte mer energi på det. Låt det vara. Det finns inget att göra. Nu öppnar du istället upp för något

Lyft fram din mjuka kvinnlighet som ett bränsle till din framgång.

Mod och sårbarhet är beundransvärda egenskaper. Vilken kraft de bär tillsammans. Mod är att visa sig sårbar. Sårbar infinner sig när du visar mod. Motpoler samtidigt som de är lika. Utan den andra kan de inte finnas. Kvinnan i dagens samhälle ska klara allt. Hon ska vara stark och självständig. Hon ska kunna lösa alla