Jag blev en person som inte slutförde något. Att sätta gränser innebär att värdesätta mig själv.

Jag levde många år med att slå knut på mig själv för att vara andra till lags. Min vilja kom sist. Egentligen var jag inte särskilt medveten om det utan det föll sig naturligt att såhär skulle det vara. Därför var det var inget jag uttalade för andra så de visste inte om det. De

En kreatör fastnar ofta i moralfällan. En övning att bli medveten om det.

En kreatör behöver nolltid där det finns plats att göra ingenting. Tid att fylla sin källa. Det krävs mod för att stå upp för den. För många innebär denna tiden ingen prestation eller resultat och det är svårt att prioritera. Det utrymmet du behöver kommer inte alla att förstå. Det är superviktigt för dig att verkligen

Tappa inte tro på din kreativitet för att vi bara får ta del av andras framgångar.

Humanisera dina förebilder. Det bästa sättet att komma över att de människor du ser upp till är perfekta är att humanisera dem. När du placerar dem på en piedestal tar du bort deras mänsklighet. Faktiskt. De är äkta och de har också problem. Förmodligen har de liknande talang som du har och säkert kämpar de med