Tystnaden är avgörande för den kreativa processen.

Kan du lyssna till din intuition? Hör du vilket budskap den vill komma med? ==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤ Det är i tystnaden som vi är som mest mottagliga för vår intuitiva kunskap. Det är i tystnaden den vaknar till liv. Därför är det otroligt viktigt att göra plats för en stund i tystnad. Varje dag. Utan någon form