Att vara rädd för tystnaden är att vara rädd för sig själv.

I tystnaden möter vi oss själva. Alla tankar vi bär med oss får sin röst hörd. Alla negativa tankar växer så länge vi inte höjer våra positiva tankar om oss själva. Låt oss höja kärleken till oss själva! Alla vinner på det.. Kraften i tystnaden. Tystnaden är näring för själen. En gåva att hedra. Om

Mina 6 strategier för att låta din introvert ta mera plats i ditt liv.

Jag har klivit in i min mentala bubbla och där har jag vilat länge. Jag tänker mycket och målar mindre. Det är som att jag betraktar mig själv utifrån. Jag ser mig med andra ögon och noterar nya saker med mig själv. Jag låter ingen försöka få mig loss. När jag är redo, kan jag