11 tecken på att du är en utåtriktad introvert.

Ja, jag vet inte vad jag ska kalla det på svenska. “Extroverted introvert” heter det på engelska och detta var min bästa översättning. Jag har länge pendlat mellan att känna mig som en introvert men inte alltid. Mina känslor och sinnesstämning går i vågor och jag har först nu lärt mig att acceptera och se