Saker kommer till oss i det ögonblicket vi behöver det.

Gårdagen bestod av kreativ planering. Anteckningsblock, böcker låg i en stor hör framför mig på bordet. Aldrig tidigare har jag gjort på detta sättet. Jag har alltid tagit det som det kommer men jag har fått till mig mina ledord för 2021 och de är…… Kreativ Explosion – Struktur Självklart har jag haft högar med

Att vara rädd för tystnaden är att vara rädd för sig själv.

I tystnaden möter vi oss själva. Alla tankar vi bär med oss får sin röst hörd. Alla negativa tankar växer så länge vi inte höjer våra positiva tankar om oss själva. Låt oss höja kärleken till oss själva! Alla vinner på det.. Kraften i tystnaden. Tystnaden är näring för själen. En gåva att hedra. Om