Att tappa bort sig själv för att passa in gör alla till förlorare.

De flesta gör det. Anpassar sig för att inte stöta sig för mycket med andra människor. Gör vad de kan för att passa in. Det är en överlevnadsinstinkt. Stöts man bort från flocken är risken att man inte klarar sig. Kompromissar med sin inre starka röst för att bli älskad och accepterad. För varje kompromiss